Verilerin gizliliği beyanı

Veri işleme sorumlusu

Aşağıda tanımlanan bilgi işlemlerinin sorumlusu ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierung-Aktiengesellschaft, 1011 Wien, Rotenturmstraße 5-9, Postfach 983, T +43 50 108-10000, F +43 50 108-10020, office@asfinag.at, FN 92191 a (bundan sonra “ASFINAG”).

ASFINAG’ın bilgi koruma görevlisine şu adresten ulaşılabilir: ASFINAG Datenschutz, ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierung-Aktiengesellschaft, 1011 Wien, Rotenturmstraße 5-9, Postfach 983, datenschutz@asfinag.at, T +43 1 955 1266, F +43 1 955 1277.

ASFINAG | Otoyollar ve Çok Şeritli Şehirlerarası Yolların Finansmanı Anonim Şirketi kişisel verilerin korunmasına büyük önem verir. Web mağazamızın kullanımı kişisel veriler girilmeksizin mümkün olmadığı durumlar dışında kişisel verilerinizin kullanımı daima isteğe bağlı ve sizin onayınızla gerçekleşir. Bu kişisel verilerinizin üçüncü taraflara (kardeş firma veya diğer üçüncü taraflar) verilmesinde de geçerlidir.

Elektronik İletişim ve Veri Koruma Talimatnameleri gereğince öngörülen teknik ve organizasyonel gereklilikleri karşılamış bulunmaktayız.

Her zaman kişisel verileriniz hakkında bilgi edinme, kişisel verilerinizi düzeltme veya silme hakkına sahipsiniz. Web mağazasının teknik işletimi amacıyla IP adresi, tarih, saat ve ASFINAG web sitesini ziyaret sırasında incelenen sayfalar toplanır. Bu özellikle teknik bakış açısıyla hata anında izlenebilirlik ve hata giderimine yarar. Bu veriler üçüncü taraflara verilmez.

Logfile ve Hosting

www.go-maut.at web sayfamızı ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızdan web sayfamıza otomatik olarak bilgiler gönderilir. Logfile dosyasında geçici olarak aşağıdaki bilgiler kaydedilir:

 • Web sayfamıza giriş için kullanılan cihazın (bilgisayarın) IP adresi
 • Erişim tarihi ve saati
 • Açılan dosyanın adı ve URL bilgisi
 • Erişimin hangi web sayfasından gerçekleştiği
 • Kullanılan tarayıcı ve cihazınızın işletim sistemi

Bu bilgiler otomatik olarak silininceye kadar 4 ay sistemde kayıtlı kalır.

Bilgilerin kullanılmasının amacı:

Web sayfasının kullanıcı bilgisayarına gönderilebilmesi için, kullanıcı IP adresinin sistemimiz tarafından geçici olarak kaydedilmesi gerekir. Yukarıda açıklanan veriler ile web sayfasının optimizasyonu için önemli bilgiler kazanılır. Hata durumları daha kolay şekilde tespit edilebilir ve kullanıcının sayfayı kullanma konforu iyileştirilir. Bu veriler sistemimizin güvenliğini sağlamak için de gereklidir (örneğin saldırı algılama). Marketing amaçlı herhangi bir kullanım ve değerlendirme yapılmaz.

Verilerin kullanımı ile ilgili yasal mevzuat DSGVO Madde 6 Par.1 lit f ile düzenlenmiştir.. Bu konudaki haklı çıkarımız yukarıda açıklanan amaca yöneliktir.

Web sayfamızı ziyaretinizi konforlu kılmak için Hosting sunucumuzun Content-Delivery ağını kullanırız. Content Delivery Network (CDN) sistemi, yükleme sürelerini asgariye indirmek için statik web içeriklerini (resim, JavaScript, CSS dosyaları) kullanıcıya verimli ve mümkün olan en hızlı şekilde aktarmaya yarayan dağıtılmış bir server ağ sistemidir. Verilerin kullanımı ile ilgili yasal mevzuat DSGVO Madde 6 Par.1 lit f ile düzenlenmiştir.. Bu konudaki haklı çıkarımız yukarıda açıklanan amaca yöneliktir.

Çerezler & Onay

Web sayfamızda çerezler kullanıyoruz. Çerezler sayfamızı açtığınızda otomatik olarak bilgisayarınıza kaydedilen küçük tekst dosyalarıdır. Çerez uygulaması bir taraftan, web sayfamızı ziyaret etmenizi mümkün olduğunca kolay ve konforlu kılmak ve diğer taraftan, web sayfamızı kullanıcı dostu yapabilmek için optimize etmeye yarar.

Sayfayı açtığınızda gösterilen çerez Banner ile, fonksiyonel ve istatistiksel çerezlerin bilgisayarınıza yüklenmesine onay vermenizi rica ederiz. Web sayfasının temel fonksiyonlarının uygulanabilmesi için fonksiyonel çerezler gereklidir. Bu çerezlere onay vermediğinizde web sayfasının fonksiyonelliği kısıtlanabilir. Muvafakatnameyi her zaman iptal etme hakkına sahipsiniz. Bu çerezleri tarayıcınızdaki ayarlar üzerinden her zaman silebilirsiniz.

Tarafımızdan aşağıda açıklanan çerezler bilgisayarınıza yüklenir:

İsimHostAmaçKaydedilme süresi
JSESSIONIDwww.go-maut.at tarayıcıdaki oturumun sonuna kadar
ce-cookiewww.go-maut.at 10 yıl

Veri analizi / Matomo

Web sayfamız, web analiz aracı olarak “Matomo” (https://matomo.org/) açık kaynak yazılımını kullanmaktadır. Bu şekilde, uygulamanın kullanımının bir analizini oluşturmamızı sağlamaktadır. Bu analiz, web sayfasının navigasyon sorunlarını bularak ve özellikleri ve seçenekleri ihtiyaçlarınız doğrultusunda düzenleyerek web sayfasını sizin için geliştirme amacı gütmektedir.

Aşağıda listelenen çerezler Matomo tarafından kullanılır. Çerezler çerçevesinde iletilen veriler, IP adresi kısaltılmış halde kaydedilmek ve böylece cihazınız ya da kimliğiniz hariç tutulmak suretiyle anında otomatik bir biçimde anonimleştirilir.

Ayrıca veriler sadece sunucumuzda kaydedilir ve başka sunuculara ya da üçüncü kişilere aktarılmaz. Verilerinizin anında anonimleştirilmesiyle belirlenmesi, web sayfasının çalışması için zorunludur.

Live-Chat-Software Userlike

Web sayfamızda Live-Chat yazılımı Userlike kullanılır (https://www.userlike.com/en/). Bu yazılımın mülkiyeti Userlike UG, Probsteigasse 44-46, 50670 Köln, Almanya firmasına aittir. Çalışanlarımız ile gerçek zamanlı olarak iletişim kurabilmek için Live-Chat sürecin aynı bir iletişim formu gibi kullanabilirsiniz.

Chat sürecinin başlatılmasında aşağıda açıklanan kişisel bilgilerin girilmesi gerekir:

 • Erişim tarihi ve saati
 • Tarayıcı tipi/ versiyonu
 • IP Adresi
 • Kullanılan işletim sistemi
 • Önceki ziyaret edilen web sayfasının URL bilgisi
 • Gönderilen verilerin miktarı
 • Adı, Soyadı
 • E-posta adresi

Çalışanlarımız ile yaptığınız görüşmeye bağlı olarak Chat içinde tarafınızdan girilmesi gereken diğer bilgiler olabilir. Bu veriler sadece Avrupa Birliği içinde işlenir ve kaydedilir. Gerekli olan skript Amazon S3 Cloud (Frankfurt) üzerinden yüklenir. Bazı medya dosyaları Amazon-Cloudfront üzerinden entegre edilir.

Bunun için aşağıda açıklanan çerezler kullanılır:

İSİMHOSTAMAÇKAYDEDİLME SÜRESİ
uslk_swww.go-maut.atBu çerez içinde Persisted State, Machine State, Session ID ve Chat istatistikleri ile ilgili bilgiler toplanır.Tarayıcı oturumu sonuna kadar
uslk_ewww.go-maut.atBu çerez içinde son kullanıcı ile ilgili bilgiler kaydedilir. Bu veriler soyadı, eposta adresi, User-ID ve sayfa ziyaret sayıları içerebilir.1. yıl

Verilerin kullanımı ve iletilmesi ile ilgili yasal mevzuat DSGVO Madde 6 Par.1 lit a uyarınca vermiş olduğunuz muvafakatname uyarınca düzenlenmiştir. Sizden alınacak bu onay çerezleri uygulamadan ve IP adresinizi iletmeden önce alınır. Verilerin toplanması ve kaydedilmesi müşterilerimize daha iyi hizmet ve destek sunmak içindir.

Chat fonksiyonu ASFINAG görevlisi ile gerçek zamanlı iletişim kurmayı mümkün kılar ve böylece müşteri memnuniyetine katkı sağlar. Muvafakatnameyi her zaman iptal etme hakkına sahipsiniz. Bu çerezleri tarayıcınızdaki ayarlar üzerinden her zaman silebilirsiniz. Muvafakatnameyi iptal edinceye kadar gerçekleşen veri kullanımı hakkı saklıdır.

Chatbot

İnternet sitesindeki bilgilerin bulunabilirliğini kolaylaştırmak için Chatbot bağlanmıştır. Bu Chatbot internet sitesi ziyaretçilerinin sorularını hızlı cevaplayabilir veya internet sitesi ziyaretçilerini müşteri yönetiminden bir çalışana yönlendirebilir.

Chatbot'un kullanımı kişisel bilgiler verilmeksizin mümkün olduğu sürece kişisel bilgilerin (örn. isim, taşıt plakası gibi) kullanımı her zaman serbesttir.

İşlemin hukuki dayanağı

Kişisel bilgilerin internet sitesinin Chatbot’unda işlenmesinin hukuki dayanağı, Bilgi Koruma Yönergesi Madde 6, Paragraf 1 b’ye göre internet sitesi ziyaretçisiyle yapılan ücretsiz hizmet sözleşmesidir.

Chatbot

Chatbot ASFINAG sayfasında kullanılabilir.

Chatbot sorularınızı Usuller ve Kurallar’ın Kullanımı’nda cevaplayabilen bir diyalog sistemidir. Chatbot uygun bir cevap bulamaz ise sizi müşteri yönetiminden bir çalışana yönlendirir. Hukuki dayanak ücretsiz bir hizmet sözleşmesidir. Sohbet (chat) akışları, yani sizin verdiğiniz bilgiler ve sohbetin işaretlenmesi için anonimleştirilmiş bir kimlik kaydedilir. Bu bilgiler 90 gün sonra silinir.

Yüksek bir kaliteyi, güvenliği ve kullanıma hazır bulunmayı garantileyebilmek için ASFINAG şu bilgi işlemcileri kullanmaktadır:

Firma: IBM
Adres: Obere Donaustraße 95, 1020 Wien, AVUSTURYA
Veri işlemci kategorisi: Software as a Service

Taraf hakları hakkında bilgiler

DSG2000’in yasal durumuna göre taraflar bilgi edinme, düzeltme veya silme ve itiraz hakkına sahiptir. 25.5.2018’den itibaren Bilgi Koruma Yönetmeliği’ne göre şu taraf hakları geçerlidir.

Bilgi edinme hakkı

Bilgi işleme taraf olan her şahsın ASFINAG’tan, tarafın kişisel bilgilerinin işlenip işlenmediğine dair bir onay talep etme hakkı vardır; eğer işlenmiş ise taraf olan şahsın bu kişisel bilgiler (işlemin unsuru olan kişisel bilgilerin kopyası) hakkında bilgi edinme ve aşağıdaki bilgileri isteme hakkı vardır: (a) işlem amaçları; (b) işlenen kişisel bilgilerin kategorileri; (c) kişisel bilgilerinin gizliliği açıklanan veya açıklanmakta olan, özellikle üçüncü ülkelerde ve uluslararası organizasyonlarda bulunan alıcılar veya alıcıların kategorileri; (d) eğer mümkünse, kişisel bilgilerin kaydedilmesi planlanan süre, mümkün değilse de bu sürenin belirlenmesi için kriterler; (e) taraf olan şahsın kişisel bilgilerinin doğrulanması veya silinmesi veya sorumlularca işlemin kısıtlanması ya da bu işleme karşı bir itiraz hakkının varlığı; (f) bir denetim makamına şikayet hakkının varlığı; (g) kişisel bilgiler taraf olan şahıstan alınmıyorsa, bilgilerin kaynağı hakkında mevcut tüm bilgiler; (h) Profiling de dâhil olmak üzere otomatikleştirilmiş bir karar vermenin var(olmaması). ASFINAG işlemin unsuru olan kişisel bilgilerin bir kopyasını sunar. Taraf olan şahsın talep ettiği diğer tüm kopyalar için ASFINAG, yönetim giderleri temelinde uygun bir ücret talep edebilir. Taraf olan şahıs başvuruyu elektronik olarak gerçekleştiriyorsa, aksi belirtilmediği sürece bilgiler standart bir elektronik formatta sunulur.

Düzeltme ve silme hakkı

Taraf olan şahsın, şahısla ilgili doğru olmayan bilgilerin düzeltilmesini ASFINAG’dan derhâl talep etme hakkı vardır. Taraf olan şahsın, işlem amacını hesaba katarak şahısla ilgili eksik bilgilerin – tamamlayıcı bir açıklama yoluyla da – tamamlanmasını talep etme hakkı vardır.

Ayrıca taraf olan şahsın, ASFINAG’tan kendisiyle ilgili bilgilerin derhâl silinmesini talep etme hakkı vardır; ASFINAG da şu durumlardan birisi söz konusuysa bu şahısla ilgili bilgileri derhâl silmek zorundadır: (a) Kişisel bilgiler, bu bilgilerin alındığı veya diğer biçimde işlendiği amaçlar için artık gerekli değil ise. (b) Taraf olan şahıs işlemden çekinerek rızasından vazgeçer ve işlem için başka bir hukuki dayanak eksik olur ise. (c) Taraf olan şahıs işleme karşı itirazda (aşağıya bakınız) bulunur ise. (d) Kişisel bilgiler yasa dışı işlenmiş ise. (e) Kişisel bilgilerin silinmesi, ASFINAG’ın tabi olduğu hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu ise. (f) Kişisel bilgiler bilgi toplumunun sunduğu hizmetler (bir çocuğun rızası) bağlamında toplanmış ise. Silme hakkı, özellikle ASFINAG’ın hukuki bir yükümlülüğünün yerine getirilmesi veya kamu ilgisinde bulunan ya da ASFINAG’a verilen ve/veya yasal hakların geçerli kılınması, uygulanması veya korunması için zorunlu olan aleni gücün kullanımından doğan bir işin gerçekleştirilmesini sağladığı sürece olmaz.

İşlemin Kısıtlanması Hakkı

Taraf olan şahsın, aşağıdaki koşullardan biri söz konusuysa ASFINAG’tan işlemin kısıtlanmasını talep etme hakkı vardır: (a) taraf olan şahsın kişisel bilgilerinin doğruluğu tartışmalıysa ve ASFINAG kişisel bilgilerin kontrol edilmesi için bir süre tanıyor ise, (b) işlem yasa dışı ise ve taraf olan şahıs kendisiyle ilgili bilgilerin silinmesini reddediyor ve bunun yerine bu bilgilerin kullanımının kısıtlanmasını talep ediyor ise; (c) ASFINAG işlemin amacı için şahsa özel bilgilere artık ihtiyaç duymuyor, ancak taraf olan şahıs yasal hakların geçerli kılınmasına, uygulanmasına veya korunmasına ihtiyaç duyuyor ise, ya da (d) ASFINAG’ın haklı sebeplerinin taraf olan şahsın sebeplerinden daha geçerli olduğu henüz belli olmadığı müddetçe taraf olan şahıs işleme itiraz etmiş ise.

İşlem sınırlanmış ise, kişiye özel bu bilgiler – kaydedilmelerinin dışında – sadece taraf olan şahsın rızasıyla veya başka bir şahsın ya da tüzel kişiliğin haklarının geçerli kılınması, uygulanması veya korunmasıyla ya da birliğin veya bir üye devletin önemli bir kamu yararından dolayı işlenebilir.

İşlemin kısıtlanmasına etkisi bulunan taraf olan bir şahıs, kısıtlama ortadan kaldırılmadan ASFINAG tarafından haberdar edilir.

Bilgi devredilebilirlik hakkı

Taraf olan şahsın ASFINAG’a sunduğu kişisel bilgileri, düzenli, standart ve makinede okunabilir bir formatta bulundurma ve bu bilgileri bir başka yetkiliye verme hakkı vardır. Bilgi devredilebilirlik hakkının uygulanmasında taraf olan şahsın, şahsa ilişkin bilgilerin bir yetkiliden başka bir yetkiliye verilmesine etki etme hakkı vardır.

İtiraz hakkı

Taraf olan şahsın, kendisinin özel durumundan doğan sebeplerden dolayı bir görevin gerçekleştirilmesi için gerekli olan, kamu ilgisinde bulunan ya da ASFINAG’a verilen veya ASFINAG’ın ya da üçüncü bir tarafın yetkili çıkarlarının korunması için zorunlu olan aleni gücün kullanımından doğan bir işin gerçekleştirilmesi için gerekli olan kendisiyle ilgili kişisel bilgilerinin işlenmesine her an itirazda bulunma hakkı vardır. Bundan sonra ASFINAG artık kişisel bilgileri işlemez, şayet taraf olan şahsın işlem için çıkarları, hakları ve özgürlüklerinin ağır bastığı korunmaya değer zorlayıcı sebepleri kanıtlayabilir veya işlem yasal hakların geçerli kılınması, uygulanması veya korunmasına hizmet eder.

Doğrudan reklam yapmak için kişisel bilgiler işlenirse, bu durumda taraf olan şahsın bu gibi reklam amaçları için kişisel bilgilerinin işlenmesine karşı her an itirazda bulunma hakkı vardır. Taraf olan şahıs doğrudan reklam amacı için işleme itirazda bulunursa, kişisel bilgiler bir daha bu amaçlar için kullanılmaz.

Denetim makamına itiraz hakkı

Taraf olan her şahsın, başka bir idari hukuk veya mahkeme kararına halel getirmeden, özellikle ikâmet ettiği, çalıştığı veya taraf olan şahsın kişisel bilgilerinin işlenmesinin yasalara aykırı olduğu yerin bulunduğu üye ülkede bir denetim makamına itiraz hakkı vardır – bakınız https://www.dsb.gv.at/rechte-der-betroffenen.