Renovace a uzavírka tunelu Arlberg

S 16 rychlostní silnice Arlberg

Tunel Arlberg na dálnici S 16 Arlberg mezi Tyrolskem a Vorarlberskem bude od 15. dubna do 22. listopadu 2024 pro veškerou dopravu v obou směrech uzavřen. Důvod: rozsáhlá renovace vozovky, odvodnění a povrchové úpravy stěn tunelů pro zvýšení bezpečnosti.

Důležité informace přehledně

Téměř 14 kilometrů dlouhý silniční tunel Arlberg mezi Svatým Antonem v Tyrolsku a Langenem ve Vorarlbersku je nejen nejdelším jednotubusovým silničním tunelem v Rakousku. Je to také na síti silnic vyšší třídy jediné bezpečné zimní spojení mezi Tyrolskem a Vorarlberskem ve směru východ-západ. Po 45 letech provozu bude nyní třeba obnovit povrch vozovky, odvodnění a stěny tunelu.

Přijatá opatření přispějí k tomu, aby byl nejdelší rakouský silniční tunel, kterým projede přibližně 8 000 řidičů denně, ještě bezpečnější.

Během těchto prací nebude v tuto dobu možné tunelem bezpečně projíždět. Z tohoto důvodu budou úplné uzavírky od 15. dubna do 22. listopadu 2024 nevyhnutné.

Během uzavírek budou k dispozici následující náhradní trasy

Regionální alternativní trasou bude od počátku úplné uzavírky cesta přes průsmyk Arlberg. Předevšímo o víkendech pak může na trase přes průsmyk docházet ke zpoždění kvůli dopravním zácpám. Doporučujeme proto, abyste si na cestu během uzavírky naplánovali dostatek času a pokud možno využili veřejnou dopravu nebo některou z širších objízdných tras na síti silnic vyšších tříd. Ty vedou například přes Rosenheim-Mnichov (Německo), přes Gotthard a San Bernardino (Švýcarsko).

Objízdné trasy během uzavírky tunelu Arlberg:

  • silnice přes průsmyk Arlberg (B 197/L 197)
  • trasa Rosenheim-Mnichov (Německo)
  • Gotthard (Švýcarsko)
  • San Bernardino (Švýcarsko)

Kdo smí použít objížďku po silnici přes průsmyk Arlberg (B197/L197)?

   

Volný průjezd průsmykem platí pro osobní automobily, kombi a nákladní automobily bez přívěsu a pro osobní automobily a kombi s přívěsem (také soupravy s obytnými přívěsy), pokud přívěs nepřekračuje 750 kilogramů (nejvyšší přípustná celková hmotnost). Osobní automobily a kombi s přívěsem nad 750 kilogramů (nejvyšší přípustná celková hmotnost) však musí v období od 1.7. do 6.10.2024 o sobotách, nedělích a svátcích v době od 9 do 17 hodin použít objížďku přes Německo, průsmyk Fernpass nebo Švýcarsko.

Společnost ASFINAG doporučuje vyhradit si na cestu přes Arlberský průsmyk více času. Zejména o víkendech mohou dopravní zácpy na silnici B 197/L 197 přes Arlberský průsmyk způsobovat zpoždění.

Pro nákladní automobily s přívěsem a soupravy s návěsem platí pro silnici B 197/L 197 přes Arlberský průsmyk po dobu plné uzavírky tunelu Arlberg (15.04. až 22.11.2024) všeobecný zákaz jízdy. Tato vozidla musí použít širší objízdnou trasu (viz objízdné trasy). Jasně definovaná doprava do cílových a výchozích destinací přesto umožňuje použití Arlberského průsmyku také těžkým nákladním vozidlům s přívěsem a soupravám s návěsem, pokud tyto jízdy splňují příslušné výjimky (viz Výjimky). Samostatné povolení pro tyto cesty v takovém případě není nutné. O víkendech (od soboty 9:00 do neděle 22:00) platí všeobecný zákaz jízdy pro nákladní vozidla s přívěsem i pro soupravy s návěsem.

Volný průjezd průsmykem platí pro osobní automobily, kombi, obytné automobily a nákladní automobily bez přívěsu a pro osobní automobily a kombi s přívěsem (také soupravy s obytnými přívěsy), pokud přívěs nepřekračuje 750 kilogramů (nejvyšší přípustná celková hmotnost). Osobní automobily a kombi s přívěsem nad 750 kilogramů (nejvyšší přípustná celková hmotnost) však musí v období od 1.7. do 6.10.2024 o sobotách, nedělích a svátcích v době od 9 do 17 hodin použít objížďku přes Německo, průsmyk Fernpass nebo Švýcarsko.

Společnost ASFINAG doporučuje vyhradit si na cestu přes Arlberský průsmyk více času. Zejména o víkendech mohou dopravní zácpy na silnici B 197/L 197 přes Arlberský průsmyk způsobovat zpoždění.

Pro nákladní vozidla bez přívěsu a pro autobusy s přívěsem i bez něj neplatí pro průjezd přes Arlberský průsmyk žádná omezení.

Společnost ASFINAG doporučuje vyhradit si na cestu přes Arlberský průsmyk více času. Zejména o víkendech mohou dopravní zácpy na silnici B 197/L 197 přes Arlberský průsmyk způsobovat zpoždění.

Výjimky pro nákladní vozidla s přívěsy a soupravy s návěsem

Podle nařízení o výjimkách mohou Arlbergský průsmyk využívat také nákladní vozidla s přívěsem a soupravy s návěsem, pokud jsou tyto jízdy v souladu s následujícími nařízeními o výjimkách. Ta platí vždy od neděle, 22:00 hodin do soboty, 9:00 hodin takto:

Místní doprava do cílových a z výchozích destinací

Nákladní vozidla s přívěsem a soupravy s návěsem mohou cestu přes průsmyk využít, pokud jízda souvisí s výchozí nebo cílovou destinací v okresech Bludenz, Feldkirch nebo Landeck. Tato výjimka se týká místní dopravy.

Doprava ve směru severozápad-jihovýchod

Nákladní vozidla s přívěsem a soupravy s návěsem mohou průsmyk využít, pokud jejich cesty začínají a končí ve Vorarlbersku, Lichtenštejnsku, v okresech Bodensee, Konstanz, Sigmaringen, Tuttlingen, Schwarzwald-Baar nebo Rottweil, v kantonech St. Gallen, Thurgau, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden nebo Glarus a v provinciích Bolzano, Trento nebo Belluno. Tato výjimka se týká dopravy ve směru severozápad-jihovýchod.

Doprava ve směru západ-východ

Nákladní vozidla s přívěsem a soupravy s návěsem mohou průsmyk využít, pokud jejich cesty začínají a končí ve Vorarlbersku, Lichtenštejnsku, v okresech Bodensee, Konstanz, Sigmaringen, Tuttlingen, Schwarzwald-Baar nebo Rottweil, v kantonech St. Gallen, Thurgau, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Glarus, Schwyz, Zug, Zürich nebo Schaffhausen, v následujících obcích kantonu Graubünden (severně od linie Chur –Davos): Ardez, Calfreisen, Castiel, Chur, Conters i. P., Davos, Fanas, Felsberg, Fläsch, Fideris, Flims, Ftan, Furna, Grüsch, Guarda, Haldenstein, Igis, Jenaz, Jenins, Klosters-Serneus, Küblis, Laax, Langwies, Lavin, Lüen, Luzein, Maienfeld, Maladers, Malans, Mastrils, Pagig, Peist, Ramosch, Saas i. P., Samnaun, Says, Schiers, Scuol, Seewis i. P., Sent, St. Antönien, St. Antönien-Ascharina, St. Peter, Susch, Tamins, Tarasp, Trimmis, Trin, Tschlin, Untervaz, Valzeina nebo Zizers A DÁLE v tyrolských okresech Landeck, Imst, Innsbruck - město, Innsbruck - venkov nebo Schwaz. To se týká dopravy ve směru západ-východ.

Bližší informace naleznete na asfinag.at