Cserélje ki vagy küldje vissza a GO-Box-ot

Cserélje ki GO-Box-ot

Kérjük, időben cserélje le GO-Boxát

A GO-Boxok meghatározott élettartammal rendelkeznek, így azokat annak letelte előtt ki kell cserélni. A cserekészülék természetesen ingyenes.

Ha GO-Boxának élettartama a végéhez közeledik, akkor a díjbeszedő kapuk alatti áthaladáskor két rövid hangjelzés hallható. A GO-Box lecseréléséhez keressen fel egy GO értékesítő helyet.

Tudnivaló: Ha megadta e-mail címét, akkor (a Post-Pay fizetési módra beállított GO-Boxok esetében) e-mailben értesítjük a csere esedékességéről.

Kiadástól számítva öt év garanciát nyújtunk a GO-Boxok teljes körű működőképességére. Az ASFINAG minden – ez idő alatt jelentkező – működési zavart a GO-Boxok cseréjével hárít el.

A hibás GO-Boxokat használat közben – azaz az öt év letelte előtt – is ki lehet cserélni. Az érvényességi időtartam letelte előtt két hónappal visszahívjuk a GO-Boxokat. Ebben az esetben a GO-Boxok a díjbeszedő kapuk alatti áthaladáskor egy kétszeres figyelmeztető hangjelzést adnak, az úgynevezett „ügyfélszolgálat felkeresésére figyelmeztető sípjelet”.

Amikor a LED-ek többé már nem működnek, a GO-Box akkumulátora lemerült. Az akkumulátort nem lehet külön kicserélni. A GO-Boxot bármelyik GO értékesítőhelyen ingyenesen lecserélheti egy újra. A használt, járműbe szerelhető készülékeket ezután visszaküldik az ASFINAG vállalatnak újrahasznosításra.

A GO-Box kétszeres hangjelzéssel, az úgynevezett „ügyfélszolgálat felkeresésére figyelmeztető sípjellel” szólítja fel Önt arra, hogy keressen fel egy GO-értékesítőhelyet. A GO-értékesítőhelyen mondják el, hogy szükséges-e a GO-Box cseréje.

Ezenkívül, amennyiben megadott egy érvényes e-mail címet, e-mailen, valamint az Önkiszolgáló ügyfélszolgálati portálunkon is értesítjük a GO-Box cseréjének szükségességéről.

Természetesen. Egy GO-Box cseréjekor átvezetjük a régi GO-Boxon eltárolt Pre-Pay egyenleget az újra.

Nem. A rendszer automatikusan felismeri, hogy mikor érdemes egy GO-Boxot célirányosan kicserélni.

Nem. Amennyiben a csere időpontjában még nem járt le a GO-Box érvényességi időtartama, nem kell újabb kezelési költséget fizetnie.

  • Ellenőrizze a bizonylaton található adatok helyességét. Amennyiben az adatok helytelenek lennének, azonnal helyesbíttesse ki azokat a GO értékesítő helyen.
  • A GO-Boxot helyesen szerelje fel.
  • Állítsa be a helyes tengelyszámot.

A Pre-Pay egyenleg csak a legutóbbi feltöltéstől számított két évig használható fel. Ennek lejárta után abból már nem lehet útdíjat levonni. Az útdíjegyenleg az utolsó feltöltéstől számított öt év után (azaz a felhasználási határidőtől számított három év után) véglegesen elveszik, kivéve, ha ezen az időszakon belül újból feltölti az útdíjegyenlegét vagy visszaadja a GO-Boxot. Ha ezen az időszakon belül feltölti egyenlegét, újra felhasználhatóvá válik a GO-Boxon elmentett teljes egyenleg (a régi egyenleg és az újonnan feltöltött útdíjegyenleg összege).

Küldje vissza a GO-Box-ot

Nincs már szüksége a GO-Boxára?

A GO-Box kapcsán egy kölcsönszerződést kötött az ASFINAG vállalattal. Ezért kérjük, adja vissza a GO-Boxot, ha már nincs szüksége rá. Ehhez keressen fel egy GO értékesítő helyet, vagy küldje el a GO-Boxot postán a következő címre:

ASFINAG Maut Service GmbH
OBU-Retouren
Rosenbach 130
9183 Rosenbach
AUSZTRIA

Tiltassa le a GO-Boxot, hogy megakadályozza a nemkívánatos tranzakciókat. Ehhez lépjen kapcsolatba az ASFINAG ügyfélszolgálatával és adja meg PAN (Personal Account Number). Ez utóbbi a járműnyilatkozaton és a GO értékesítőhelyek által kiadott minden nyugtán megtalálható.