TOLL2GO – Registracija

Nemate još pristup portalu SelfCare, vozilo nema GO-Box.

Prijeđite najprije na portalu SelfCare.

Kliknite na „Sklopiti ugovor zaTOLL2GO“.

Dobit ćete pristupne podatke za SelfCare-Portal nakon što završite prijavu za TOLL2GO.

Napomena: Ako još niste dostavili nikakve dokaze, možete birati jedino između EURO emisijkog razreda 1 do 3. Čim provjerimo EURO emisijski razred, on će se automatski promijeniti.

Nakon što predočite dokaz o EURO emisijskom razredu, Toll Collect će na vašem uređaju za naplatu cestarine tvrtke Toll Collect (Toll-Collect-OBU) ažurirati EURO emisijski razred. U tu svrhu Toll Collect treba zračnim sučeljem (GPS-om) pristupiti vašem uređaju za naplatu cestarine. Stoga može doći do kašnjenja.

Dokažite EURO emisijski razred na temelju prometne dozvole i – ako je potrebno – na temelju dokumenata CoP, CEMT, CoC.

Dokumente nam možete dostaviti na sljedeći način:

 • E-pošta: euroclass@asfinag.at
 • Upload na portalu SelfCare
 • Fax: +43 50 108-912 913
 • Pošta:
  ASFINAG Maut Service GmbH
  ASFINAG Service Center / EURO-Emissionsklassen
  Alpenstraße 99
  5020 Salzburg
  AUSTRIJA

Informirat ćemo Vas putem e-pošte i na portalu SelfCare čim TOLL2GO usluga bude aktivna.

Ako ste do sada koristili GO-Box, molimo da ga vratite na nekom GO prodajnom mjestu.

Pročitajte informacije o rukovanju uređaja Toll Collect OBU i informacije o zvučnim signalima u Austriji.

Molimo da deklaraciju vozila i dokaze uvijek nosite sa sobom u vozilu.

Želimo Vam ugodnu vožnju!