Til GO-vejafgiften i 3 trin

Det skal du vide

GO-vejafgiftssystemet er meget simpelt. Faktisk er 3 trin tilstrækkelige, som du absolut skal overholde, så du kan deltage i GO-afgiftssystemet og betale GO-afgiften korrekt:

Du får en GO-Box hos en af vores GO-salgssteder.

Når du henter GO-Box, skal du give oplysninger om dit køretøj:

Du har også brug for det

På GO-salgsstedet modtager du køretøjsdeklarationen, hvor du også finder dit personlige identifikationsnummer (PAN – Personal Account Number).

Kontroller oplysningerne i køretøjserklæringen, og få dem rettet på stedet, hvis det er nødvendigt.

Tag køretøjserklæringen med dig hver gang du kører!

GO-toldafgiften er afgørende påvirket af dit køretøjs tarifrelevante egenskaber. For at du kan betale den korrekte takst, skal du give os dokumentation for de tarifrelevante egenskaber ved dit køretøj.

De tarifrelevante egenskaber inkluderer:

 • EURO-emissionsklasse
 • drivkrafttype

Dokumentation for tarifrelevante egenskaber skal være ASFINAG i hænde senest 28 kalenderdage efter indlæsningen i GO-Box'en med:

 • registreringsattest
 • CoP-dokument (Conformity of Production)
 • CEMT-dokumentation for overensstemmelse med de tekniske og sikkerhedsmæssige krav til et motorkøretøj (forkortet CEMT-dokumentation)
 • CoC-dokument (Certificate of Conformity)

Du kan indsende dokumenterne (PDF, JPG, TIF) til os på en af følgende måder:

 • E-mail: euroclass@asfinag.at
 • Upload i SelfCare-Portal
 • Fax: +43 50108-912 913
 • Post:
  ASFINAG Maut Service GmbH
  ASFINAG Service Center / EURO-Emissionsklassen
  Alpenstraße 99
  5020 Salzburg
  ØSTRIG

Signallyde informerer ved kørsel igennem betalingsportalen om transaktioner mellem GO-Boxen og betalingsportalen (Mikrobølge teknologi).

Det er hvad de akustiske signaler betyder

1 kort signallyd

Transaktion ok

2 korte signallyde

Transaktion ok, men!

Fare! Du bedes alligevel opsøge det nærmeste GO-salgssted, hvor du vil få yderligere oplysninger!

Muligt behov for handling: Pre-Pay-indestående er ved at være brugt op, der er behov for dataændring, GO-Boxen skal udskiftes eller bestemte kontrakter udløber inden længe.

Hvis du ikke overholder den akustiske anmodning, låses GO-Box (4 korte signallyde).

4 korte signallyde

Transaktion ikke ok! Der er ingen vejafgift blevet debiteret!

Betal vejafgiften på en af GO-salgssteder inden for de næste 5 timer og 100 km, og sørg for at få låst GO-Boxen op.

Ingen signallyd

Transaktion ikke ok! GO-Box fungerer ikke!

Udskift din defekte GO-Box til en ny GO-Box på et GO-salgssted. Betal ubetalte vejafgifter tilbage.

Du kan finde mere information om signaltoner i forordningen om vejafgift. Hvis noget er uklart, hjælper vores ASFINAG Service Center dig også.