Vores GO-vejafgift

Vejafgiftspligten

Køretøjer over 3,5 tons underlagt GO vejafgiften

Vejafgiftspligten er pålagt alle køretøjer på motorvejene og motortrafikvejene i Østrig.* Vejafgiftsopkrævningen reguleres af Vejafgiftsordningen.

* Undtagelser: blå lette køretøjer, hærbiler, køretøjer fra den offentlige sikkerhedstjeneste, den økonomiske administration, justitsvagten.

Lastbiler, busser og tunge mobilhomes betaler GO-vejafgifter

Med et køretøj med en maksimalt tilladt samlet vægt på over 3,5 tons skal du betale vejafgift, der er afhængig af kilometertallet (www.go-maut.at).

Biler, motorcykler og lette mobilhomes køber en vignet eller en ruteafgift

Med et køretøj med en maksimalt tilladt samlet vægt på op til 3,5 tons skal du betale en tidsafhængig vejafgift (shop.asfinag.at).

På hvilke ruter betaler jeg GO-vejafgift?

Afgiftsruter

Du betaler GO-vejafgiften på hele vejafgiftsnetværket i Østrig på motorveje, motorveje og ruteafgiftssektioner.

Rutenetværket er opdelt i mange mindre bompengesektioner. Dette gør det muligt for os at beregne det nøjagtige beløb for GO-vejafgiften for den rute, du faktisk kører (afstandsafhængig vejafgift).

Du kan bedst se, hvor høje omkostningerne for en sektion er i taksterne, i afgiftskalkulator eller afgiftskalkulator light.

Størrelsen på vejafgiften

Størrelsen på vejafgiften er afhængig af:

  • strækningen
  • antallet af aksler
  • tid på dagen
  • udstødningen af skadelige stoffer

GO-vejafgift takster 2021

Hvad du har brug for

Du har brug for en indbygget enhed, der er egnet til mikrobølgeteknologi

Det muliggør en fuldautomatisk opkrævning af vejafgift via mikrobølgeteknologi (DRSC – Dedicated Short Range Communication) hen over flere kørebaner uden at køretøjerne skal nedsætte hastigheden. For at kunne betale afgiften, skal du placere en køretøjsenhed (On-Board-Unit) inde i dit køretøj, som er egnet til den mikrobølgeteknologi, der er installeret i Østrig. ASFINAG tilbyder dig en køretøjsenhed, der passer, med GO-Box (tilgængelig på vores GO-salgssteder).

Har du allerede installeret GO-Box? Så mangler kun bevis for de karakteristika, der er relevante for taksten. Du har 28 dage efter tilmelding og modtagelse af en GO-Box til at fremlægge bevis for de tarifrelevante funktioner i dit køretøj.

Hvad mere er der at overveje?

Bevis for de funktioner, der er relevante for taksten og forpligtelsen til at samarbejde

Sørg for, at du fremlægger dokumentation for de funktioner, der er relevante for taksten (EURO-emissionsklasse, type drivkraft). Alle oplysninger her.