Tips om GO-vejafgift

 • Sæt dig i god tid inden turen ind i vejafgiftspligten i Østrig og GO-Box'ens funktioner og betjening.
 • Husk: Vejafgiftspligten gælder allerede fra landegrænsen/fra første tilkørsel til motorveje og motortrafikveje!
 • Kontakt altid ASFINAG Service Center, hvis du er i tvivl.
 • Vær ved behov altid opmærksom på muligheden for efterbetaling af vejafgiften:
  • Senest inden for 5 timer og 100 kilometer til et GO-salgssted eller til en vejafgiftskontrol.
  • Ved anvendelse af en for lav kategori (akselantal) eller en forkert EURO-emissionsklasse senest inden for 96 timer pr. telefon til ASFINAG Service Center, online på SelfCare-portalen eller med ASFINAG-app.
 • For alle tilfældes skyld: Betal erstatningsvejafgifter til tiden og korrekt. På den måde undgå du dyre retslige efterspil.
 • I tilfælde af retslige efterspil vil du blive kontaktet af de ansvarlige lokale myndigheder. De vil derefter være din kontaktperson vedrørende spørgsmål i sagen.

Vi tager din anmodning alvorligt. Forbedringsforslag samt reklamationer vedrørende krav om erstatningsvejafgift vil blive kontrolleret grundigt. Betalingsfristen er dog fortsat gældende også ved reklamation.

Vejafgiftskontrol

Automatisk kontrol

Den automatiske kontrol sker ved hjælp af kontrolkameraer, som er anbragt ved vejafgiftsportalerne. Kameraerne overvåger uden at påvirke trafikstrømmen at vejafgiften betales korrekt. Alle passerende køretøjer kategoriseres automatisk efter deres akselantal og kontrolleres for korrekt vejafgiftsafregning. Desuden findes der mobile kontrolanordninger, der flyttes rundt med jævne mellemrum.

Opstår der ved den automatiske kontrol mistanke om ukorrekte forhold, sendes der et billede af det pågældende køretøj til ASFINAG (Enforcement Center), som kontrollerer dette manuelt. Alt efter resultatet af kontrollen afvises billedmaterialet eller oplysningerne videregives til vejafgiftskontrollørerne eller der sendes en skriftlig opfordring om betaling af en erstatningsvejafgift.

Manuel kontrol

Vores Enforcement Center arbejder tæt sammen med medarbejderne i service- og kontroltjenesten. Få mere at vide om service- og kontroltjenesten hos ASFINAG og om dennes beføjelser her ...

Vejafgiftskontrollørerne holder både på trafikkontrol- og parkeringspladser samt i den aktive trafik øje med at pligten til at betale vejafgift overholdes.

ASFINAG's service og kontroltjeneste

Medarbejderne hos service- og kontroltjenesten ASFINAG (kort "afgiftskontrol") er organer hos det offentlige tilsyn. De uddannes i uddannelsescentrene for sikkerhedspersonale og indsættes af de lokale myndigheder. De er udstyret med tjenstlig dokumentation, som fremvises på forlangende.

Som en del af kontrolkørslerne kan afgiftskontrollen også støtte dig med rådgivning, hjælp og oplysning (førstehjælp, sikring ved ulykker og kø etc.).

Beføjelser

Lovbestemte beføjelser for afgiftskontrollen

Afgiftskontrollens medarbejdere har tilladelse til at ...

 • standse lastbilchauffører ved hjælp af tydelige visuelle eller akustiske tegn (f.eks. ved hjælp af blåt blink, "slikkepind", lysreklame bag på kontrolkøretøjet);
 • fastlægge identiteten på chaufføren og ejeren af godkendelsen;
 • kontrollere køretøjet, køretøjssender (GO-Box) eller anbringelsen af vignetten, fartskriveren, kilometertæller og EU-takograf;
 • opkræve og modtage betaling for erstatningsafgift;
 • hindre køretøjer i fortsat kørsel ved hjælp af egnede foranstaltninger (f.eks. hjullåse, fratagelse af køretøjspapirer);
 • iværksætte foranstaltninger til indledning af retslige efterspil og modtage en foreløbig sikkerhedsstillelse til myndighederne.