Dodatečné zaplacení

Případě neuhrazení / Případě částečného neuhrazení mýtného

Stane-li se, že jste mýtné řádně nezaplatili, je třeba uhradit ho dodatečně.

Dodatečné zaplacení na distribučním místě GO

Možné v případě neuhrazení (např. z důvodu příliš nízkého kreditu pro platby mýtného či zablokování přístroje GO-Box) nebo částečného neuhrazení mýtného (nesprávné nastavení počtu náprav či emisní třídy EURO):

  • Na distribučním místě GO ve lhůtě 5 hodin a do vzdálenosti 100 km (v obou směrech jízdy).
  • Předložte prosím svůj GO-Box.

Dodatečné zaplacení prostřednictvím telefonu, SelfCare Portalu nebo aplikace

Možné pouze v případě částečného neuhrazení mýtného (nesprávné nastavení počtu náprav či emisní třídy EURO):

  • Ve lhůtě 96 hodin.
  • Prostřednictvím servisního centra ASFINAG Service Center na telefonním čísle 0800 400 12 400 (bezplatně z Rakouska a Německa), resp. +43 1 955 1266.
  • Prostřednictvím portálu SelfCare.
Na co je při tom třeba dbát?
  • V případě dodatečného placení prostřednictvím telefonu si, prosím, připravte informaci o registrační značce svého vozidla a dále číslo svého přístroje GO-Box, popř. své identifikační číslo PAN.
  • Zkontrolujte prosím předem, za jaké časové období, resp. za který zpoplatněný úsek cesty má být dodatečná platba provedena. K tomu účelu Vám doporučujeme použít jako pomůcku odpovídající výpis jednotlivých výkonů. Tento výpis lze nejrychleji získat na portálu SelfCare.
  • Zkontrolujte prosím správnost počtu náprav, resp. emisní třídy EURO, jichž se má Vaše dodatečná platba týkat. Jakmile je dodatečná platba za uvedené časové období, resp. za uvedený zpoplatněný úsek cesty provedena, není již možno provádět žádné dodatečné úpravy.