Prokázat vlastnosti relevantní z hlediska tarifu

Vyžaduje se důkaz!

Musíte nám zaslat doklad o následujících funkcích souvisejících s tarifem:

 • Emisní třída EURO EURO IV, EURO V, EEV, EURO VI
 • Pohon na vodíkové palivové články
 • Čistě elektrický pohon

Vysvětlení k povinnosti předložit doklady

Povinnost předložit doklady

Povinnost předložit doklady se netýká emisních tříd EURO I, II a III, protože na ně se vztahuje nejvyšší tarif mýtného. Z důvodu snadnějšího zpracování a v případě více vozidel použijte raději formulář žádosti.

Lhůta pro předložení dokladů

Doklady k funkcím souvisejícím s tarifem musíte odeslat společnosti ASFINAG do 28 kalendářních dnů po uložení emisní třídy EURO do GO-Boxu.

Doklady

V každém případě potřebujeme kopii technického průkazu Vašeho vozidla. Pokud charakteristiky relevantní pro tarif nejsou patrné z registračního osvědčení, předložte prosím dodatečné doklady. K těm patří především.

V každém případě potřebujete (v kopii):

 • CoP Dokument o shodě s výrobou (Conformity of Production)
 • CEMT Doklad o shodě s technickými a bezpečnostními požadavky na motorové vozidlo (krátce průkaz CEMT)
 • CoC Dokument osvědčení o shodě (Certificate of Conformity)
Dokumenty nám můžete doručit těmito způsoby
 • E-mail: euroclass@asfinag.at
 • Nahráním na Portálu SelfCare
 • Fax: +43 50108-912 913
 • Post:
  ASFINAG Maut Service GmbH
  ASFINAG Service Center / EURO-Emissionsklassen
  Alpenstraße 99
  5020 Salzburg
  RAKOUSKO

Na co si musíte dát pozor

 • Emisní třída EURO musí být (společně se všemi dalšími nezbytnými údaji, jako jsou registrační značka, druh vozidla, počet náprav atd.) uložena v distribučním místě GO na GO-Box.
 • Společnosti ASFINAG musíte předložit doklady, které potvrzují emisní třídu EURO Vašeho vozidla (platí od EURO IV).
 • Potvrzení emisní třídy je platné teprve ve chvíli, kdy jste od nás obdrželi písemné potvrzení.
 • Zašlete nám dokumenty ve formátech PDF, JPG nebo TIF. Jiné formáty nebudou zpracovány a podklady se považují za neposkytnuté!

Prokazování pro registrační značky pro zkušební jízdy a převoz

Důkazy týkající se období na portálu SelfCare

Zaregistrovali jste registrační číslo vozidla jako zkušební jízdu a číslo převodu („číslo převodu“) do mýtného systému GO? Na důkaz charakteristik relevantních pro tarif se pak použije následující nařízení:

 • Zašlete nám doklady o tarifně relevantních vlastnostech vozidel s registračními značkami pro zkušební jízdy a převoz vždy zpětně za dané období: pro jízdy mezi 1. a 15. dnem v měsíci do konce měsíce, pro jízdy mezi 16. a posledním dnem měsíce do 15. dne následujícího měsíce.
 • Ověřovací dokumenty je třeba nahrát na portál SelfCare.

Jaké doklady jsou k prokázání tarifně relevantních vlastností požadovány?

 • Osvědčení o registraci vozidla (všechny stránky)
 • Dokument CoP (shoda výroby)
 • CEMT Doklad o shodě s technickými a bezpečnostními požadavky na motorové vozidlo
 • Dokument CoC (certifikát shody)

Z průkazných dokumentů musí jednoznačně vyplývat,

 1. s jakým vozidlem a v jakém časovém období jste zpoplatněnou rakouskou silniční síť používali.
 2. jaké tarifně relevantní vlastnosti mají být příslušnému vozidlu přiřazeny.