Kontrola nebo vrácení GO-Boxu

Kontrola GO-Boxu

Včas vyměňte svůj GO-Box

GO-Boxy mají určitou životnost a před jejím uplynutím je třeba je vyměnit. Výměna je pochopitelně zdarma.

Když se životnost vašeho GO-Boxu blíží ke konci, při průjezdu mýtnou branou zazní dvě krátká zvuková znamení. Navštivte distribuční místo GO a GO-Box vyměňte.

Upozornění: Jestliže jste námi sdělili vaši e-mailovou adresu, obdržíte (u GO-Boxů Post-Pay) výzvu k výměně.

Od okamžiku vydání GO-Boxu běží pětiletá záruka na jeho plnou funkčnost. Všechny případné závady, které se vyskytnou v tomto období, budou ze strany ASFINAG odstraněny výměnou GO-Boxů.

Vadný GO-Box lze vyměnit rovněž během jeho provozu - tedy před uplynutím doby pěti let. Dva měsíce před uplynutím uvedené doby platnosti bude automaticky vyžádáno vrácení GO-Boxu. V takovém případě vydává GO-Box při průjezdu mýtným bodem dvakrát po sobě varovný signál, takzvaný „Service Beep“ (servisní pípnutí).

Jakmile světelné indikátory přestanou fungovat, je baterie v GO-Boxu vybitá. Baterii nelze vyměnit samostatně. GO-Box vyměňte na distribučním místě GO zdarma za nový. Staré palubní jednotky jsou vráceny společnosti ASFINAG a jsou recyklovány.

Budete vyzván/a dvojitým signálním tónem GO-Boxu, takzvaným „servisním pípnutím“, k návštěvě distribučního místa GO. V rámci návštěvy distribučního místa GO se dozvíte, zda je nutná výměna GO-Boxu.

Pokud je nám známa Vaše platná e-mailová adresa, informujeme Vás o nutnosti výměny GO-Boxu také prostřednictvím e-mailu, stejně jako na našem portálu SelfCare.

Samozřejmě. Při výměně GO-Boxu dojde k převedení stávajícího zůstatku předplaceného „Pre-Pay“ kreditu ze starého GO-Boxu na nový.

Ne. Systém automaticky rozpozná, kdy musí být vyměněn konkrétní GO-Box.

Ne. Pokud GO-Box měníte ještě během doby jeho platnosti, nemusíte opětovně platit poplatek za zpracování.

  • Na dokladu zkontrolujte správnost vytištěných údajů. Nejsou-li data v pořádku, nechejte je okamžitě opravit na distribučním místě GO.
  • Namontujte GO-Box správně.
  • Nastavte správný počet náprav.

Pre-Pay kredit je platný pouze dva roky od jeho příslušného posledního dobití. Poté již není možné jeho odúčtování na platby mýtného. Kredit na platby mýtného propadá pět let po jeho posledním dobití (tedy tři roky po uplynutí doby platnosti), ledaže by během této doby došlo k dobití dalšího kreditu na platby mýtného nebo byl vrácen GO-Box. Po opětovném dobití během této doby se stane platným celkový kredit, který je na GO-Boxu k dispozici (tj. původní kredit plus nově dobitý kredit na platby mýtného).

Vrácení GO-Boxu

Již GO-Box nepotřebujete?

Se společností ASFINAG máte uzavřenou smlouvu o výpůjčce. Proto vás žádáme, abyste GO-Box vrátili, až jej nebudete potřebovat. Za tímto účelem buď navštivte distribuční místo GO, nebo GO-Box zašlete poštou na adresu:

ASFINAG Maut Service GmbH
OBU-Retouren
Rosenbach 130
9183 Rosenbach
RAKOUSKO

Nechejte GO-Box zablokovat, abyste předešli nežádoucím transakcím. Za tímto účelem kontaktujte ASFINAG Service Center a udejte své PAN (Personal Account Number). To naleznete na deklaraci vozidla a na každém dokladu vydaném distribučním místem GO.