Mýtné GO pro nákladní vozidla

3 kroky k mýtnému GO

S nákladním vozidlem, kamionem nebo tahačem návěsů nad 3,5 t (nejvyšší přípustná celková hmotnost) zaplatíte na dálnicích a rychlostních silnicích v Rakousku mýtné GO. Pro malou dodávku nebo VAN, jejichž nejvyšší přípustná celková hmotnost nepřesahuje 3,5 t, potřebujete dálniční známku, resp. tikety úsekového mýta.

Tato stránka informuje o registraci do mýtného systému GO pomocí GO-Boxu.

Opłata GO w 3 krokach

Jak zaregistrovat nákladní vozidlo, kamion nebo tahač návěsů ve 3 krocích do mýtného systému GO

GO-Box můžete získat na některém z našich prodejních míst mýtného GO. Naše prodejní místa mýtného GO Vás poznají podle těchto znaků:

Ohledně značení viz Příloha 5 Mýtného řádu.

Na prodejním místě předložte osvědčení o registraci Vašeho motorového vozidla a požádejte o GO-Box pro nákladní vozidla.

Přihlašte se tedy

Kategorie, základní kategorie a počet náprav

Na prodejním místě mýtného GO uveďte minimální počet náprav, resp. počet náprav tahače návěsů nebo tahače. Tento údaj bude uložen v GO-Boxu jako základní kategorie. Základní kategorii nelze podkročit a lze ji změnit pouze na prodejním místě mýtného GO.

Tuto kategorii vždy upravujte podle skutečného počtu náprav, se kterými v okamžiku výběru mýta jedete (Změna počtu náprav). Vybírat můžete ze tří nastavení (Kategorie): 2, 3 a 4.

Do počtu náprav se počítají připojené zvedací nápravy, tandemové nápravy i dvojité nápravy. Podpůrné nápravy a přívěsy se při určování počtu náprav naopak nezohledňují.

Správné nastavení kategorie je nezbytné pro správný odvod mýtného.

Příklad: Jedete s tahačem se 3 nápravami. Uložte do GO-Boxu základní kategorii 3. Pokud táhnete přívěs nebo návěs, musíte kategorii změnit na 4. Pokud je přívěs nebo návěs opět odpojen, musíte znovu nastavit kategorii 3. Kategorii 2 nelze nastavit, pokud byla uložena základní kategorie 3.

Jako zákazník nebo zákaznice služby GO-Direkt obdržíte kód pro vyzvednutí, nebo Vám bude GO-Box zaslán. Více o službě GO Direkt ...

Vsaďte na jistotu!

  • Zkontrolujte si údaje na zákaznických dokladech, které na prodejním místě mýtného GO obdržíte. Chybné údaje nechte opravit ihned na místě!
  • Deklaraci vozidla s sebou berte na každou cestu!

Na prodejním místě mýtného GO obdržíte spolu s GO-Boxem a zákaznickými doklady také návod k montáži GO-Boxu. Správná instalace GO-Boxu je pro správný odvod mýtného velmi důležitá.

Chybně umístěný GO-Box nekomunikuje s našimi mýtnými branami, nebo s nimi nekomunikuje správně. Vždy věnujte pozornost signálním tónům a v případě potřeby mýtné doplaťte.

V Rakousku podléhají motorová vozidla přísným směrnicím o emisích výfukových plynů a hlučnosti. Ty se zakládají na směrnicích EU.

Emise výfukových plynů a hlučnost Vašeho nákladního vozidla mají vliv na výši mýtného tarifu. Proto nám musíte doložit emisní třídu, resp. typ pohonu Vašeho vozidla. Emisní třída nebo typ pohonu se na prodejním místě mýtného GO do systému pouze vkládají, ale neověřují.

Do 28 dnů od registrace do mýtného systému GO musíte předložit doklad o emisní třídě nebo typu pohonu. Pokud tuto lhůtu nedodržíte, budete muset zaplatit náhradní mýtné.

Bližší informace o prokazování emisní třídy nebo typu pohonu najdete zde.

Průkazy nám můžete předložit také před registrací do mýtného systému GO.

Mějte prosím na paměti, že emisní třída EURO neodpovídá ekologickému symbolu, který musí být umístěn za čelním sklem v Německu.

Kontrola / Vrácení GO-Boxu

Před jízdou, během jízdy a po ní se ujistěte, že GO-Box funguje.

Pokud již GO-Box nepotřebujete, vraťte nám jej.

Akustické signály GO-Box mají tento význam:

Před a po jízdou zkontrolujte, zda Váš GO-Box funguje. K tomu stiskněte servisní tlačítko a sledujte světelnou indikaci.

Při jízdě věnujte pozornost zejména signálním tónům GO-Boxu. Signální tóny informují při průjezdu mýtnými branami o transakcích mezi GO-Boxem a mýtnou bránou.

GO-Box je zapůjčený přístroj. Při vyzvednutí zaplatíte pouze poplatek za zpracování ve výši 5 EUR.

Pokud již GO-Box nepotřebujete, vraťte jej prosím na našich prodejních místech mýtného GO. Používáme je opakovaně nebo je odevzdáváme k recyklaci materiálů.

Můžete nám GO-Box také poslat. Dbejte prosím na to, aby byl GO-Box pro účely přepravy zablokován a odstíněn. Na našich prodejních místech mýtného GO je k dispozici speciální stínící fólie.

Takto funguje vrácení.

Speciální přeprava

Přepravní vozidla, která překračují přípustné rozměry stanovené v zákoně o motorových vozidlech (KFG) (hmotnost, šířka, délka nebo výška), se považují za nákladní vozidla a musí být rovněž zaregistrována do mýtného systému GO.

Speciální přeprava musí být rovněž schválena. Všechny informace naleznete na asfinag.at.

Tipy pro mýtné GO

  • Plaťte mýtné pomocí služby GO Direkt. GO Direkt je platební služba společnosti ASFINAG. Osobně, flexibilně, zdarma, přímo – GO Direkt. Na konci roku dokonce dostanete peníze zpět.
  • Naplánujte si cestu přes Rakousko pomocí plánovače tras ASFINAG. Naplánujte si po cestě možnosti odpočinku. Pomoci Vám mohou také informace na parkovacích místech pro nákladní vozidla.
  • Zjistěte si informace o stavbách a objížďkách z dopravních hlášení.
  • Spočítejte si výši mýtného pomocí Mýtné kalkulačky nebo Mýtné kalkulačky light.

Přejeme Vám šťastnou jízdu!