3 kroky k mýtnému GO

Co potřebuješ vědět

Mýtný systém GO je velmi jednoduchý. Vlastně postačují 3 kroky, které byste měli bezpodmínečně dodržet, abyste se mohli účastnit mýtného systému GO a správně platit mýtné GO:

GO-Box je k dostání na jednom z našich 175 prodejních míst v tuzemsku a zahraničí.

Předložte technický průkaz a připravte si tyto údaje:

  • jméno a adresa
  • poznávací značka
  • země registrace vozidla
  • druh vozidla: autobus, obytný vůz nebo nákladní automobil
  • při platbě Post-Pay: Platební prostředek
  • emisní třída EURO

Po přihlášení obdržíte k registrační značce deklaraci vozidla a vaše číslo PAN. To slouží k identifikaci.

Zkontrolujte prosím uvedené údaje a v případě potřeby je rovnou na místě nechejte opravit.

Deklaraci vozidla s sebou berte na každou cestu!

Tarif mýtného GO je rozhodujícím způsobem ovlivněn tarifně relevantními vlastnostmi vašeho vozidla. Abyste mohli platit správný tarif, musíte nám poskytnout doklady o vlastnostech vašeho vozidla relevantních z hlediska tarifu:

Mezi vlastnosti relevantní pro kolektivní smlouvu patří:

  • Emisní třída EURO
  • Typ pohonu

Prokázat vlastnosti relevantní z hlediska tarifu

Signální tóny při průjezdu mýtnou branou informují o transakcích mezi GO-Boxem a mýtnou branou.

Dbejte na akustické signály GO-Boxu

1 krátký signální tón

Transakce ok

2 krátké signální tóny

Transakce ok.

Vyhledejte však nejbližší distribuční místo GO, kde obdržíte další informace. Možné informace: Zůstatek Pre-Pay dochází, je třeba změnit údaje, je třeba vyměnit GO-Box nebo zakrátko uplyne určitá lhůta.

4 krátké signální tóny

Transakce není ok. Nedošlo ke zúčtování mýta.

Mýtné prosím zaplaťte dodatečně na distribučním místě GO do 5 hodin a 100 km a obstarejte odblokování GO-Boxu.

Žádné zvukové znamení

Transakce není ok. Prodejní místa mýtného GO!

Bližší informace najdete ve vyhlášce o mýtném. Při nejasnostech vám pomůže i naše ASFINAG Service Center.

Pozor: Signální tóny neinformují o nesprávně nastaveném počtu náprav.